Na začátku stál jediný muž s jediným dlátem, usilující o vytvoření prosperující a soběstačné
firmy.

Po 23 letém působení na českém trhu s truhlářskými produkty se firma rozrostla a stala
se nedílnou součástí kvalitní české výroby.
Firma se nesmazatelně zapsala do podvědomí firem i zákazníků.

I nadále se firma rozrůstá a investuje nemalé prostředky do modernizace a
rozšíření svých výrobních možností. To vše proto, aby mohla svým zákazníkům nabídnout maximální komfort.